Expo

Expo


Als expertisecentrum over jenever wil het Jenevermuseum
op gezette tijdstippen nieuwe informatie over de collectie,
maatschappelijke ontwikkelingen of technologische
evoluties in de kijker zetten.

GOUD. Hoe geloof en wetenschap de jenever gered hebben

Erfgoedinstallatie in de Witte Nonnenstraat vlakbij het Jenevermuseum
Gratis toegankelijk elke dag van 1 juli tot 3 september van 10u tot 17u.  Uitgezonderd de periode van 8 tot 20 augustus: gratis toegankelijk elke dag van van 10u tot 22u

Hasselt 150 jaar geleden. Grote rampspoed bedreigt Hasselt en de zo belangrijke jeneverindustrie. Een erg besmettelijke longziekte decimeert het aantal ossen, die een belangrijke schakel zijn in de jeneverproductie. Hasselaren zoeken troost en hoop bij het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse. En gelukkig is daar ook het vaccin ontwikkeld door dokter Willems. In 1867 verdwijnt de longziekte redelijk snel en vanaf dan komt ze nooit meer op zulke schaal voor. Als dank schenken de stad en haar burgers een gouden kroon aan het Virga Jessebeeld; de jeneverstokers schenken er eentje aan het Jezuskind.
Ga op in dit verhaal van rampspoed en redding, van hoop en wanhoop, van licht en duister, van geloof en wetenschap in de installatie GOUD, in de Witte Nonnenstraat vlakbij het Jenevermuseum.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de provincie Limburg.

EXPO-ARCHIEF


Al sinds 1982 verzamelt, beheert, onderzoekt en toont het Jenevermuseum het rijke jenevererfgoed in al zijn aspecten. Een overzicht van de tentoonstellingen vind je in ons archief van de vorige expo's. Er is ook een fotogalerij met de tentoonstellingsaffiches van de afgelopen jaren.