Druppelgewijs: liederen voor en tegen den drank

Drink- en anti-drinkliederen van begin 20ste eeuw springlevend!
Jenever kent voor- en tegenstanders, want het kan een bron van plezier zijn, een zegen, maar ook een bron van grote ergernis of een vloek. Ook de samenleving heeft een haat-liefde verhouding met jenever: het spijst de schatkist, maar richt helaas ook menig man ten gronde.
Die dualiteit komt ook tot uiting in de vele traditionele jenever- en alcoholliederen. Soms zijn dit  drinkliederen die feestvierders uit volle borst meezongen. Andere waarschuwen dan weer voor de grote ‘jeneverplaag’.
Het Jenevermuseum vroeg aan het Hasseltse Omroerkoor om een aantal van die anti-alcoholliederen opnieuw uit te voeren en ze samen met enkele drinkliederen te verwerken tot een mini-concert. Zo houden we deze traditionele liederen ook nu nog springlevend.

Gratis toegang!