Incidentally Insights #3 toegelicht

Kunstenaar Patrick Ceyssens stelt zijn nieuw werk voor dat hij creëerde voor het Jenevermuseum naar aanleiding van de Stadstriënnale Hasselt-Genk. 
Hij licht niet alleen toe hoe dit werk past binnen het thema van de triënnale: ‘Screen it!’, maar ook welke plaats dit werk inneemt in zijn oeuvre en waarom het op de binnenkoer van een voormalige stokerij zo goed tot zijn recht komt.
Nadien staat er een borrel klaar!

- Locatie: stokerij van het Jenevermuseum (Witte Nonnenstraat 19 – 3500 Hasselt)
- Inschrijving: gratis maar aanmelden verplicht via jenevermuseum@hasselt.be (plaatsen zijn beperkt!)