Op doktersvisite: wat scheelt er aan mijn schilderij en wat doe ik ermee?

Conservatoren-restauratoren Emma Van Briel en Daniëlle Depoortere leiden je rond op de expo 'Jenever op doek. De keuze voor actieve conservatie' en geven uitleg bij mogelijke problemen met schilderijen. Daarna kan je je schilderij aan hen voorleggen voor een diagnose.


Rondleiding van ca. een halfuurtje om 10.30u en om 15u.

Gratis toegang.

Het museum is n.a.v. Erfgoeddag de hele dag gratis toegankelijk.