Jenevermuseum bundelt de krachten met Het Stadsmus en Modemuseum Hasselt: ‘Musea Hasselt’

Samen formuleerden ze een ambitieuze visie in een ‘museumbeleidplan’, met doelstellingen voor de periode 2019 – 2023. ‘Nog meer mensen verbinden met elkaar én met ons erfgoed: dat is het doel voor de volgende jaren’, zegt schepen van cultuur Karolien Mondelaers.


De Hasseltse musea staan bekend om hun gastvrijheid, de kwaliteit doorheen heel de werking en de interactie met het publiek zowel in de aanloop naar als tijdens expo’s. De komende jaren willen de musea één en ander nog beter op elkaar afstemmen: meer onderlinge samenwerking, een vernieuwde samenwerking met de vzw’s achter de musea en een gedragen toekomstvisie.

Directeur van het Jenevermuseum, Davy Jacobs: ‘Het Jenevermuseum blijft een belevingsmuseum bij uitstek. Dat willen we versterken door de collectie verder uit te breiden en deze letterlijk ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk gebruikers.Voor bijvoorbeeld hogeschool- en universiteitsstudenten, maar evenzeer willen we een pool van vrijwilligers op richten die met kennis van zaken oude productieapparaten kunnen restaureren en weer operationeel maken. Zo brengen we het jenevererfgoed letterlijk weer tot leven. 
Alle kennis en expertise wordt ook buiten het museum gebracht. 'Door expo’s op andere locaties in de stad te organiseren of samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld hotelscholen, ' aldus Davy Jacobs.

Burgemeester van Hasselt Nadja Vananroye: ‘De doelstellingen zullen niet allemaal meteen gerealiseerd kunnen worden, maar uit de plannen mag blijken dat Hasselt het heeft op vlak van toerisme en cultuur: ambitie. Want musea die bezoekers kunnen lokken, verbazen én liefst nog eens doen terugkomen hebben een impact op heel onze stad.’