Jenevermuseum start leerling-meestertraject

Vanaf januari 2019 start het Jenevermuseum een leerling-meester-traject met het oog op het bewaren en doorgeven van de 19de-eeuwse principes en technieken van het ambachtelijk stoken van jenever en likeur. Via een beurssysteem, dat minister van cultuur Sven Gatz begin dit jaar in het leven riep, worden dit soort vakmanschapstrajecten mogelijk gemaakt.
Directeur van het Jenevermuseum Davy Jacobs licht toe: “We zijn bijzonder blij dat we via dit traject de uitzonderlijke ambachtelijke technieken en vaardigheden van het werken met onze stoomstookinstallaties niet verloren zullen gaan. We kunnen deze nu uitgebreid documenteren en registreren en zo dit unieke vakmanschap borgen en doorgeven aan de volgende generaties. Het doorgeven van dit soort vakmanschap, vaak een intensief en tijdrovend proces, is immers een belangrijke voorwaarde om het levend te houden. Daarom ook wil minister Gatz de nodige ondersteuning geven aan vakmensen die iemand een aantal maanden in de leer nemen en hem of haar de knepen van het vak leren. Door deze intense samenwerking gaan de spreekwoordelijke kneepjes van het vak niet verloren.”

Wat betekent dit nu concreet voor de werking van het Jenevermuseum. Davy Jacobs: “Gedurende twee dagen per week - en dat twee jaar aan een stuk - zal de knowhow over en de ervaring met onze authentieke stookapparatuur die nu bij onze meester-stoker Jan Kempeneers zit uitvoerig geobserveerd en geregistreerd worden door leerling-stoker Steven Reekmans. Vervolgens zal onze leerling ook zelf met onze installaties aan de slag gaan. Hasselaar Steven Reekmans reageerde spontaan op de algemene oproep van minister Gatz om een beurs aan te vragen. Hij nam contact op met het museum met het voorstel om samen in dergelijk meester-leerling-traject te stappen en een beurs aan te vragen. Zijn passie voor distillaten deed hem eerder al de cursus 'Distillateur' (Syntra Hasselt) en de korte, verdiepende opleiding 'Graan distilleren' (Syntra Hasselt) volgen. Maar hij wilde zich ook verder bekwamen in het erfgoed van ambachtelijke jenevers en distillaten. Zo kwam hij bij ons terecht.”

“Beleidsmatig past dit perfect in de visie en de ambities van het Jenevermuseum.”, aldus Karolien Mondelaers, schepen van cultuur, “In zijn beleidsplan voor de periode 2019-2023 trekt het Jenevermuseum resoluut de kaart van het immaterieel erfgoed en het vakmanschap van het stoken en het plant hieromtrent diverse acties en (publieks)activiteiten.” Burgemeester Nadja Vananroye vult aan: “Het samenvallen van deze toekomstvisie van het museum, de lancering van de oproep van de minister en de interesse van Steven Reekmans bieden een geweldige opportuniteit. Niet alleen voor het museum en zijn stoomstookinstallatie, maar voor iedereen met interesse in ons jenevererfgoed.”

Het traject wordt mee begeleid door ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, en door de klankbordgroep stoken van de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt.
Meester-leerling-traject