VAN “ALTIJD IS KORTJAKJE ZIEK” TOT DE POEZIE VAN LUCEBERT, KOMRIJ EN NOLENS

Het hele scala van jeneverpoëzie, samengebracht in een nieuwe bloemlezing
“Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar ’s zondags niet” … Wie kan het deuntje niet meezingen? Wist je dat het hier gaat over een vermoedelijk achttiende-eeuws kluchtlied over een — jawel — jenever drinkende, en — nog eens jawel — dame die allicht werkte in de publieke toiletten?

Dit is maar een van de weetjes die je kan lezen in de recent uitgegeven anthologie ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’. Maar de klemtoon ligt uiteraard op de poëzie zelf. De bloemlezing omvat immers veel meer dan enkele weetjes en oude volksrijmelarijen.

Zo schreven ook enkele grote en opvallende namen uit de Nederlandstalige literatuur verzen over jenever: Simon Carmiggelt, Luuk Gruwez, Leonard Nolens, Gerrit Komrij, Theo Van Gogh, Rutger Kopland, Piet Paaltjens, Louis Verbeeck, Herman Van Veen, Lévi Weemoedt, Youp van ’t Hek, Simon Vestdijk, Lucebert, enz.

Een eerste hoofdstuk in de bloemlezing is volledig gewijd aan verheerlijkende lofzangen op de nationale sterkedrank van België en Nederland, terwijl een volgend hoofdstuk recente en wat minder recente jeneverliederen presenteert.

Als intermezzo volgen twee hoofdstukken met korte verzen van grote namen maar ook zogenaamde light verse, limericks en internetvondsten. Jeneversteden Hasselt en Schiedam worden ook meermaals bejubeld in ritmische verzen.

Tot slot sluiten heel wat anti-jenevergedichten aan bij dit heel diverse literaire gezelschap. Zij dateren voornamelijk uit de late negentiende en de vroege twintigste eeuw, de periode waarin het jeneververbruik hoge pieken bereikte en waarin de matigheidsbewegingen hun opmars maakten.

Deze bloemlezing is een uitgave van het Poëziecentrum (Gent) en René Smeets, in samenwerking met het Jenevermuseum (Hasselt) en de PXL-MAD School of Arts (Hasselt). Het werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en is te koop voor 25 euro bij het Poëziecentrum, het Jenevermuseum en verschillende andere locaties en boekhandels.

Publicatiejaar: 2020
Pagina's: 272
Illustraties: 59
Hardcover | Afmeting: ca. 17 x 24 cm
ISBN 978 90 5655 438 5
Prijs: € 25