Organisatie & Partners

Organisatie & partnersHet Jenevermuseum is een kruispunt van kennis over en beleving van Belgische jenever, waar experten en gemeenschap elkaar ontmoeten, en waar zij erfgoedcollecties inzetten om samen ‘jeneverwijzer’ te worden.

Zo functioneert het museum als een regionaal platform waar (jong)volwassen met het museum en met elkaar in dialoog treden over onze nationale gedistilleerde drank: zijn oorsprong, ontwikkeling en aard, en de perceptie ervan en de collectievorming errond. Het museum biedt hierbij een wetenschappelijk referentiekader voor jenevererfgoed én jeneveractualiteit.

Het Jenevermuseum is een erkend museum (kwaliteitslabel toegekend door de Vlaamse Gemeenschap) en is ingedeeld in het regionale niveau.

Het Jenevermuseum maakte een beleidsplan op voor de periode 2019-2023, waarin het zijn missie, visie, strategische en operationele doelstellingen voorstelt. Je kan het recentste beleidsplan hierboven downloaden.

In het jaarverslag rapporteert het museum over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Ook de financiële jaarcijfers kan je hierin terugvinden.

​Het Jenevermuseum is een museum van de stad Hasselt en maakt binnen de stedelijke organisatiestructuur deel uit van het departement Vrije Tijd, de afdeling Cultuur & Toerisme en de dienst Musea Hasselt. Samen met het Modemuseum Hasselt en Het Stadsmus onderschrijft het Jenevermuseum de missie en visie van Musea Hasselt. De missie, visie en strategische doelstellingen van Musea Hasselt kan je hierboven downloaden.

Het museum wordt in zijn werking ondersteund door de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt (vriendenvereniging) waarvan je de statuten en het huishoudelijk reglement hierboven kan vinden. Hier kom je te weten hoe je zelf vriend van het museum kan worden.