ExpoAls expertisecentrum over (Belgische) jenever en likeur zet het Jenevermuseum op gezette tijdstippen nieuwe informatie over de collectie, maatschappelijke ontwikkelingen of technologische evoluties in de kijker via tijdelijke tentoonstellingen binnen én buiten het museum.

Een overzicht van onze tentoonstellingen sinds 2000 vind je in het archief van de vorige expo's.
Er is ook een fotogalerij met de tentoonstellingsaffiches van de afgelopen jaren.
De lopende tentoonstelling(en) vind je hieronder.

Gedeponeerd geregistreerd

Limburgse jenevermerken vanaf 1880
(van 2 februari tot 30 augustus 2020)


Al sinds het einde van de 19de eeuw lieten verschillende stokers namen en etiketten van hun jenever- en likeurmerken registreren en deponeren. Ook in Hasselt en Limburg. Waarom deden ze dat? Hoe evolueerde het aantal deponeringen? Wat precies deponeerden ze of legden ze precies neer? En wat vertelt zo’n jeneverlabel nog over de economische realiteit van een bepaalde periode uit de geschiedenis?

Wat staat er zoal afgebeeld op al die flesetiketten voor jenever en likeur? Soms ligt het voor de hand en zie je op het etiket de ingrediënten van de drank in kwestie, mannen of vrouwen die je willen verleiden tot een glaasje, medailles en eretekens die blijk geven van een lange traditie of de stokerijgebouwen zelf. Maar ook minder evidente afbeeldingen zoals dieren, exotische personages, bekende figuren of historische gebeurtenissen komen op het etiket aan bod.

Aan de hand van zijn enorme, kleurrijke collectie flesetiketten schetst het Jenevermuseum een beeld van het Limburgse jeneverlandschap vanaf 1880.

Incidentally Insights #3

Een werk van Patrick Ceyssens n.a.v. Screen It! - Stadstriënnale Hasselt-Genk
(8 
november 2019 – 3 mei 2020)

Het Jenevermuseum nodigde Limburgs kunstenaar Patrick Ceyssens uit om een werk te creëren binnen de thematiek van Screen it!, de vijfde editie van de Stadstriënnale Hasselt-Genk. De rode draad in Ceyssens’ werk gaat over aandacht of hoe de artistieke praktijk het gezichtspunt van de toeschouwer kan veranderen. Hij onderzoekt de experimentele wisselwerking van indirecte parameters en krachten in beelden. Deze kunnen volgens hem leiden tot mogelijke nieuwe betekenissen in een ander sensatiegebied.

Voor de gelegenheid creëerde de kunstenaar een beeld waarin hij de herinnering van een geromantiseerd en gerasterd landschap laat samensmelten met de omgeving van het Jenevermuseum, zijn geschiedenis en betekenis. Op die manier zal ons bewustzijn de indrukken die binnenkomen organiseren tot andere (mentale)beelden, denkbeelden. Hier bovenop komt de omwenteling die ontstaat door de veranderingen van de seizoenen en andere posities van de toeschouwer.

Het gerasterde beeld is een storm, een beeldige aanval op de geest onder invloed van alcohol. In de vele foto’s, affiches en schilderijen uit de museumcollectie zijn dronken mensen te zien of de restanten van een bezopen ruimte. Mensen in een roes, een begeestering, vervoering. Ook het gewoel van het distilleerproces is een associatie, jenever is daarom ook een ‘sterke’ drank. Dit nieuwe transparante beeld is constant beweeglijk, het is bijgevolg de waarneming van de verschuiving en de onrust. En elke toeschouwer zal zodoende een unieke kijk krijgen, een ‘in’ zicht als inspiratie voor de meest individuele interpretatie die mogelijk wordt ten opzichte van een afbeelding: iedereen wordt kunstenaar.

Op vrijdag 8 november om 20u stelt Patrick Ceyssens zijn nieuwe werk voor. Hij licht niet alleen toe hoe dit werk past binnen het thema van de triënnale: ‘Screen it!’, maar ook welke plaats dit werk inneemt in zijn oeuvre en waarom het op de binnenkoer van een voormalige stokerij zo goed tot zijn recht komt. Nadien staat er een borrel klaar!
Locatie: stokerij van het Jenevermuseum (Witte Nonnenstraat 19 – 3500 Hasselt)
Inschrijving: gratis maar aanmelden verplicht via jenevermuseum@hasselt.be (plaatsen zijn beperkt!)

Meer info over Screen It! is te vinden op www.stadstriennale.be.

Straks gaat het jenever sneeuwen

De mooiste gedichten uit de Nederlandstalige literatuur
(25 september 2020 o.v. - 3 januari 2021 )


Dat alcohol en specifiek jenever al eens als toevlucht hebben gediend voor dichters om de mooiste gedichten in onze literatuur te schrijven is een publiek geheim. Maar dat jenever ook heel vaak zelf het onderwerp was en is van poëtische hersenspinsels van grote en minder grote namen uit de Nederlandstalige poëzie is minder bekend. Het project Straks gaat het jenever sneeuwen zal hier verandering in brengen.

Bloemlezer en literair vertaler René Smeets (Heverlee) bracht in opdracht van het Jenevermuseum en het Poëziecentrum (Gent) meer dan 100 gedichten over jenever samen in een bloemlezing: gedichten van literaire grootheden als Komrij en Nolens, lofliederen op de nationale gedistilleerde drank van de Lage Landen van de 18de eeuw tot vandaag, jeneverliederen, limericks en andere light verses, gedichten die de jeneversteden Hasselt en Schiedam de hemel in prijzen, maar ook een hele verzameling anti-jenevergedichten. De bloemlezing wordt vormgegeven door de studenten grafisch ontwerp van de PXL-MAD School of Arts en uitgegeven door het Poëziecentrum in Gent.

Tegelijkertijd met de lancering van het boek zal ook een tentoonstellingsproject starten maar liefst 7 locaties verspreid over Vlaanderen: de Bibliotheek Hasselt Limburg, onafhankelijke boekhandel Grim en literair café De Tijd Hervonden, beide in Hasselt, jenevercafé De Vagant in Antwerpen, het Poëziecentrum in Gent, het Groot Vleeshuis in Gent. In 2021 reist het project verder naar het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam, Nederland. 
In opdracht van het Jenevermuseum (Hasselt) werkten de studenten scenografie van de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt voor elk van deze locaties een eigen lyrische scenografie/installatie uit gebaseerd op de selectie gedichten uit de bloemlezing. 

Vanaf 25 september (o.v.) is het boek te verkrijgen en zal de tentoonstelling op de 7 locaties te bezoeken zijn. Bij het project wordt ook een uitgebreid activiteitenaanbod uitgewerkt. Houd deze website en onze sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.